Sagot :

Maraming programa c Fidel V. Ramos. Pero ang pinakapopular niyang programa ay ang PHILIPPINES 2000
Ipinatupad ni Pangulong Ramos ang inatas ng IMF-World Bank na  programang repormang tinawag na "Philippines 2000"  na naglalayong baguhin ang ekonomiyang batay sa agrarian tungo sa isang industriyal na pinapatakbo ng  pamilihan.